CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE

individuální přístup, komplexní péče

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE ROSETA - PRAHA 2

Telefon

+420 773 590 950

Email

info@roseta.cz

Adresa

Nezamyslova 1712/13a, Praha 2

ROSETA je ambulantní nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na komplexní prevenci, diagnostiku a léčbu všech problémů pohybového systému - bolestí zad, kloubů a svalů, funkčních i degenerativních onemocnění, poúrazových a pooperačních stavů. Komplexní přístup spočívá jednak v týmové spolupráci odborníků (lékařů, fyzioterapeutů, psychologů a dalších terapeutů jako jsou například maséři nebo lymfoterapeuté) a dále pak v podrobném seznámení se s životními způsoby a zvyky každého individuálního pacienta.

CKP Roseta nabízí: rehabilitační lékařství, fyzioterapii, psychosomatiku, psychologii, psychoterapii, masáže, skupinová cvičení, kurzy a semináře.

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE SÁMOVA - PRAHA 10

Telefon

+420 777 980 996

Email

info@ckpsamova.cz

Adresa

Sámova 410/28, Praha 10

CKP Sámova je nejmladší z Center komplexní péče a najdete ho nedaleko stadionu pražských Bohemians. Stejně jako ostatní CKP se i CKP Sámova věnuje komplexní terapii dospělých i dětí.

CKP Sámova nabízí: rehabilitační lékařství, fyzioterapii, psychologii, psychoterapii, masáže, skupinová cvičení, kurzy a semináře.

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE DOBŘICHOVICE

Telefon

+420 257 713 076, +420 723 603 600

Email

info@ckp-dobrichovice.cz

Adresa

Na Vyhlídce 582, Dobřichovice

Centrum komplexní péče Dobřichovice, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení umístěné ve Středočeském kraji v okrese Praha-Západ. Poskytuje ambulantní péči v oborech fyzioterapie, léčebná rehabilitace, psychologie, psychosomatika, ORL (ušní – nosní – krční), gastroenterologie a akupunktura. Na léčbu je pohlíženo komplexně.

Zdravotnické zařízení nabízí navíc řadu doplňkových služeb a preventivních programů upravených podle potřeb konkrétního pacienta nebo klienta. Patří mezi ně rehabilitační a lázeňské programy, masáže (včetně lymfodrenáží), sobotní relaxační programy, rehabilitačně orientovaná cvičení, týdenní pobyt pro klienty se skoliózou atp. Pro zdravotníky poskytuje odborné semináře, konzultace, supervize (Bc. Clara Lewitová, Mgr. Iveta Pallová, PhD.). Podrobněji zpracovná stránka našeho webu je věnována informacím určeným pro lékaře, kolegy fyzioterapeuty i pro další zdravotnické a pomáhající profese.

KURZY, SEMINÁŘE A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

Email

info@roseta.cz

Centra komplexní péče nabízejí také celou škálu vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost. Přihlášení na kurzy je možné na stránkách jednotlivých center.

Seznam kurzů pro 1. pololetí 2017 naleznete přehledně v tomto pdf souboru ke stažení: VZDĚLÁNÍ

FOTOGRAFIE

Fotografie Vás jistě nalákají k návštěvě některého z našich center.

Navštivte CKP Roseta

budova

CKP Roseta

Zjistěte více

dokonalá

relaxace

více informací

skupinová cvičení

v CKP Roseta

zavítejte k nám

krásné prostředí

CKP Dobřichovice

více o terapii dětí

terapie dětí

v CKP Sámova

různé druhy masáží

masáže

v CKP Roseta

pokud nemůžete přijít k nám, přijdeme my k Vám

fyzioterapie v domácím prostředí

u vás doma, v nemocnici, v domově důchodců...

programy pro všechny

skupinové programy

v CKP Dobřichovice

skupinová i individuální

muzikoterapie

v CKP Roseta